Основни продукти:

Третиране на семената- Лактисем за слънчоглед, доза 1,5л/100 кг семена, едновременно с препаратите за обеззаразяване на семена. Растежен стимулатор – подпомага дружното поникване на семената и отличното гарниране на посева.

Фаза от „1- 6 лист”- Лактофол О, в доза от 300 до 500 мл/дка и работен разтвор от 3- 20л/дка. Комплексния суспензионен листен тор Лактофол преодолява неблагоприятните условия и коригира минералното хранене. Лактофол преодолява дефицитите. Едновременното му изпръскване с препаратите против плевели спомага за по- доброто прилепване, по-бързото приемане и съответно за по- ускореното им акумулиране.
Приложението на Лактофол О е във фазата, в която се внася препоръчвания хербицид по технологията Клиърфийлд или Гранстар.

Фаза „ 6- лист” и „бутонизация”- Лактофол В, в доза 600- 700мл/дка при еднократно третиране и 400мл/дка при двукратно внасяне и работен разтвор от 3- 20л/дка. Лактофол В- балансиран суспензионен тор с бор. Задържа стареенето на листната маса и засилва фотосинтезата в нарастващия бутон, като осигурява правилното му развитие. Предизвиква дружен цъфтеж, а микроелементите привличат пчелите. Подобрява оплождането и повишава синтеза на мастни киселини. Намалява фитотоксичността от хербицидите.

Фаза „ 6- лист” и „бутонизация”- Лактофол В течен тор, в доза 1000- 1200мл/дка и и работен разтвор от 3- 20л/дка. Лактофол В течен тор – Лесна за употреба течна формулация, разработена за третиране на големи площи и при работа с въздушна техника.

 

Специфични продукти:

Фаза „4 лист”- Течен тор с молибден, доза 330мл/дка и работен разтвор от 5- 20л/дка. Течен тор с молибден– специализиран листен тор, обогатен с молибден. В ранните фази от развитието си слънчогледът се отличава с особени изисквания към молибдена. Често се наблюдава задържане на развитието на растенията във фаза 4-6 лист (втрънчване). Листното торене в този момент с Течен тор с Молибден води до преодоляване на задържането.

Фаза „2-6 ти лист” – Макс Мо, в доза 10- 20гр/дка и работен разтвор не по- малко то 10л/дка. Макс Мо- Кристална, напълно разтворима във вода формула, която може да се добавя, при необходимост, към листните торове Лактофол като коригиращо торене. Ако се използва съвместно с торовете Лактофол дозата на Макс Мо е от 5- 10гр/дка.

Фаза „ 6- лист” до „начало на цъфтеж”- Макс В, в доза 100- 200гр/дка и работен разтвор не по- малко от 15л/дка. Макс В в съчетание с Лактофол осигуряват необходимите макро и микроелементи, биостимулатор и прилепител. Това листно подхранване може да се съчетава и с внасянето на пестицидите.

Фаза „4 ти лист” до „бутонизация”- Макс N в доза 1л/дка и работен разтвор минимум 10-15 литра и концентрация не по- висока от 1%. Течен азотен тор- който може да замени част от почвените азотни торове, но не и азотното торене изцяло. Азотният тор Макс N, в съчетание с Лактофол осигуряват необходимите макро и микроелементи, биостимулатор и прилепител. Това листно подхранване може да се съчетава и с внасянето на пестицидите.

При засягане на слънчогледовите посеви от хербицидна мъгла на препарати от групата 2,4-Д, е необходимо незабавното им пръскане с Лактофол Fe най- сигурният антидот! Механизъм на въздействие на Лактофол Fe– високото съдържание на желязо и наличието на водоразтворими белтъци в листния тор Лактофол Fe блокира базипеталното и акропеталното движение на хербицида и след 10-12 дни повредените растения се възстановяват.

Технологична схема за прилагане на Лактофол при слънчоглед