Основни продукти:

Третиране на семената- Лактисем за рапица, доза 1л/100 кг семена едновременно с препаратите за обеззаразяване на семена. Растежен стимулатор – подпомага дружното поникване на семената и отличното гарниране на посева.

Фаза „2 – 4 лист”- при закъсняваща в развитието си рапица (късна сеитба и/ или късно покълнване и поникване на семената) се използва Лактофол О +2%В в доза от 300- 500мл/дка и работен разтвор 3- 20л/дка. Лактофол О +2%В съдържа пълен комплекс от необходимите макроелементи (азот, фосфор, калий), микроелементите бор, мед, манган, молибден и цинк.

Фаза „4- 6 лист”- Цинак, в доза 80- 100мл/дка и работен разтвор 10- 20л/дка. Цинак – специализиран продукт за укрепване и подобряване на зимоустойчивостта. Регулира развитието на младите рапични растения чрез подаване на точно тези хранителни елементи, които са необходми на растенията и чиято липса би ги направила по- крехки и податливи на измръзване.

Фаза „формиране на цветоносно стъбло”- Лактофол рапица в доза 0,8- 1л/дка при работен разтвор от 3- 20л/дка. Лактофол рапица- комплексен бързоусвоим листен тор. За постигане на максимален ефект при пролетното подхранване. Доставя лесноусвоима сяра и всички необходими за растенията хранителни вещества през пролетта. Спомага за увеличаване броя на шушулките и по- доброто им изпълване.

Фаза от „розетка” до „бутонизация”- Лактофол В в доза 500- 600мл/дка и работен разтвор 3- 20л/дка. Лактофол В- балансиран суспензионен тор с бор. При използаване на Лактофол В от бутонизация до фазата, в която има 20 % цъфтеж, той осигурява необходими хранителни елементи за формиращите се на долните етажи шушулки. Съдържа стимулатори от биологичен произход и активизира фотосинтезата. Предизвиква отток на повече асимилати към формиращите се генеративни органи.

Фаза от „розетка” до „бутонизация”- Лактофол В течен тор в доза 1000- 1200мл/дка и работен разтвор 3- 20л/дка. Лактофол В течен тор – Лесна за употреба течна формулация, разработена за третиране на големи площи и при работа с въздушна техника.

Специфични продукти:

Есенно приложение във фаза „2- 8 лист” и/ или пролетно приложение от фаза „розетка” до „бутонизация”- Force в доза 300гр/дка и работен разтвор от 3- 20л/дка. Force– специализиран комплексен листен тор за рапица- специално подбран състав, за да гарантира правилно хранене на рапицата. Съдържа бор, манган, магнезий, молибден и сяра. Позволява на растенията да презимуват по- успешно и да се възстановят по- добре през пролетта. Осигурява по- добър воден режим и обмяна на веществата.

Фаза от „начало на стъблообразуване” до „бутонизация”- Лактофол Актив NS, доза 1л/дка и работен разтвор от 3- 20л/дка. Лактофол Актив NS е многофункционален листен тор, който активира фотосинтезата и засилва имунната защита на растенията. Подобрява отока на асимилати към репродуктивните органи. Подпомага се усвояването на азот и се осигурява голямо количество сяра. Гарантиран начин за повишение на добива.

Фаза от „съблообразуване” до „цъфтеж”- Макс N, доза 1л/дка и работен разтвор минимум 10-15 литра и концентрация не по- висока от 1%. Течен азотен тор, който може да замени част от почвените азотни торове, но не и азотното торене изцяло. Азотният тор Макс N, в съчетание с Лактофол осигуряват необходимите макро и микроелементи, биостимулатор и прилепител. Това листно подхранване може да се съчетава и с внасянето на пестицидите.

 

Технологична схема за прилагане на Лактофол при рапица