Основни продукти:

Третиране на семената- Лактисем за пшеница и ечемик, доза 1л/100 кг семена едновременно с препаратите за обеззаразяване на семена. Растежен стимулатор – подпомага дружното поникване на семената и отличното гарниране на посева.

Фаза 3-5 лист- Лактифрост, доза 1л/дка. Специализиран листен тор за подобряване на братенето и студоустойчивостта.
Фаза „братене” и „изкласяване”– Лактофол О, в доза от 300 до 500 мл/дка и работен разтвор от 3- 20л/дка. Комплексния суспензионен листен тор Лактофол преодолява неблагоприятните условия и коригира минералното хранене. Лактофол преодолява дефицитите.

Фаза „братене” и „изкласяване”- Течен тор за пшеница и ечемик, в доза 0,8л- 1л/дка и работен разтвор от 3- 20л/дка. Лесна за употреба течна формулация, разработена за третиране на големи площи и при работа с въздушна техника.

 

Специфични продукти:

Фаза „братене”- Течен тор за пшеница с увеличено съдържание на Мg, в доза 0,8л- 1л/дка и работен разтвор от 3- 20л/дка. Специализирана модификация, обогатена с магнезий, които играе роля в изграждането на хлорофила и транспорта на фосфатите.

Фаза „братене”до „оформяне на класа”- Макс N в доза от 0,5- 1л/дка и работен разтвор минимум 10-15 литра и концентрация не по- висока от 1%. Течен азотен тор- който може да замени част от почвените азотни торове, но не и азотното торене изцяло. Азотният тор Макс N, в съчетание с Лактофол осигуряват необходимите макро и микроелементи, биостимулатор и прилепител. Това листно подхранване може да се съчетава и с внасянето на пестицидите.

Фаза „край на вретенене” до „начало на изкласяване”- Лактофол Актив NS, доза 1л/дка и работен разтвор от 3- 20л/дка. Лактофол Актив NS е многофункционален листен тор, които Активира фотосинтезата, засилва имунната защита на растенията. Подобрява отока на асимилати към репродуктивните органи. Гарантиран начин за повишаване на качествените показатели на зърното. Подпомага се усвояването на азот.

 Технологична схема:

Технологична схема за прилагане на Лактофол при пшеница

Информация от каталог 2012:

Изглед на цял екран

 

Карта на демо-опитите през 2011г.:

Изглед на цял екран