Основни продукти:

  • Фаза „5- 8- лист”- Лактофол Лозя, в доза 400мл/дка
  • Фаза „ край на цъфтеж”- Лактофол Лозя в доза 400мл/дка
  • Фаза „наедряване на зърното”- Лактофол Лозя в доза 600 мл/дка
  • Фаза „избистряне”- Лактофол Лозя в доза 600 мл/дка при работен разтвор 15-20л/дка.

Лактофол за лозя– специализирана модификация за листно хранене на лозя. Третирането на лозите с Лактофол за лозя засилва растежните прояви и се увеличава общата листна повърхност, зрелия едногодишен прираст на леторастите по дължина и по тегло. Предотвратява се преждевременното пожълтяване на листата. Увеличава се добивът с 20-30% и се повишава захарността (постига се по- ниска киселинност). Подобряват се качествените показатели – зърната наедряват, стабилизира се ципата и се намаляват загубите от загниване. Подобряват се винените качества. Третираните с Лактофол лозови насаждения са по- устойчиви на неблагоприятни климатични условия и заболявания.

 

Специфични продукти:

Фаза „залагане на зърна” и „ прошарване”- Макс N в доза 1л/дка и работен разтвор минимум 10-15 литра и концентрация не по- висока от 1%. Течен азотен тор- който може да замени част от почвените азотни торове, но не и азотното торене изцяло. Азотният тор Макс N, в съчетание с Лактофол осигуряват необходимите макро и микроелементи, биостимулатор и прилепител. Това листно подхранване може да се съчетава и с внасянето на пестицидите.

Фаза „10- 15см на летораста”- Макс Мо в доза 10- 20гр/дка при необходимост. Макс Мо- Кристална, напълно разтворима във вода формула, която може да се добавя, при необходимост, към листните торове Лактофол като коригиращо торене. Ако се използва съвместно с торовете Лактофол дозата на Макс Мо е от 5- 10гр/дка.

При засягане на лозовите масиви от хербицидна мъгла на препарати от групата 2,4-Д, е необходимо незабавното им пръскане с Лактофол Fe най- сигурният антидот! Механизъм на въздействие на Лактофол Fe- високото съдържание на желязо и наличието на водоразтворими белтъци в листния тор Лактофол Fe блокира базипеталното и акропеталното движение на хербицида и след 10-12 дни повредените растения се възстановяват.