Основни продукти:

Третиране на семената- Лактисем за царевица, доза 1,5л/100 кг семена едновременно с препаратите за обеззаразяване на семена. Растежен стимулатор – подпомага дружното поникване на семената и отличното гарниране на посева.

Фаза от „2- 4 лист”- Лактофол О, в доза от 400мл/дка и работен разтвор от 3- 20л/дка. Лактофол О- комплексния суспензионен листен тор Лактофол преодолява неблагоприятните условия и коригира минералното хранене. Листното торене с ЛАКТОФОЛ О във фаза “2-ти – 4-ти лист” осигурява на младите царевични растения добро развитие и ускорява растежа им. Активизира се функцията на корените, по-добре се приема и оползотворява внесеният в почвата минерален азот.

Фаза от „4- 6 лист”- Лактофол Zn, в доза от 300мл/дка и работен разтвор от 15- 20л/дка. Лактофол Zn- специализирана модификация за листно торене на царевица за преодоляване на типичният за културата цинков дефицит, причиняващ пълен дисбаланс на приеманите от почвата макро- и микроелементи, като се активира кореновата система. Подобрява се усвояването на внесените в почвата минерални торове. Повишава се добивът на царевично зърно, респективно на силажна маса.

 

Специфични продукти:

Фаза „2- ри лист „ до „изметляване”- Макс N в доза 1л/дка и работен разтвор минимум 10-15 литра и концентрация не по- висока от 1%. Течен азотен тор- който може да замени част от почвените азотни торове, но не и азотното торене изцяло. Азотният тор Макс N, в съчетание с Лактофол осигуряват необходимите макро и микроелементи, биостимулатор и прилепител. Това листно подхранване може да се съчетава и с внасянето на пестицидите.

Технологична схема за прилагане на Лактофол при царевица