Slide background
Slide background
Slide background

ecofol-logo-2014

Една от първите пазарноориентирани фирми. Екофол АД е частна компания от химическата промишленост, която произвежда торове и други химически продукти за селското стопанство. Дружеството е учредено през 1989 година , а фирмата е една от първите пазарноориентирани в страната.

kartina_sgrada_Ecofol_color

Екофол АД – доказан търговски партньор

Екофол АД произвежда качествена продукция и предлага на стопаните изпитани и регистрирани препарати. Екофол АД е комплексен доставчик, защото осигурява цялата гама торове, необходими за листното хранене на земеделските култури. Винаги е на разположение на търговските си контрагенти и на земеделските производители, чрез специалистите си- регионалните представители в Търговище, Добрич, Ямбол, Пловдив, София  и Плевен.

Екофол АД е ценен за своята гъвкавост- предлагат се не само утвърдени продукти, но и състави с променени хранителни елементи.

Иновации

Българско изобретение с признати качества

Торовете за листно подхранване ЛАКТОФОЛ са създадени по оригинален български патент и технология. Те са носители на Златен медал от Световната организация по интелектуална собственост WIPO и на редица други престижни награди.

Екофол АД силно цени иновативното мислене и стимулира разработването на нови продукти и технологии. През последните години в предприятието се работи активно в областта на производство на нови торове и се въвеждат оригинални технологични решения.

 

Традиции, съчетани с новаторско мислене

В Екофол АД работят квалифицирани и специализирани кадри, които участват активно във всички етапи на производствения процес, мислят иновативно и всички техни дейности са насочени към задоволяване изискванията на клиентите.

Листните торове Лактофол със сшоите уникални характеристики са предпочитани от преспективните, залагащи на качеството земеделски производители.

Технологии

С грижа за природата

Торовете ЛАКТОФОЛ са създадени и произведени съобразно водещите технологии в екологичното земеделие. Минералните хранителни вещества в торовете ЛАКТОФОЛ са разтворени в биотехнологична среда, богата на аминокиселини и витамини.

Всички изпълнителски кадри имат  необходимия стаж, квалификация , умения и опит в модернизацията на производството и внедряването на нови технологии,което прави фирмата уникално съчетание на ново мислене и традиция .

 

Уникалното действие,  заложено още при производството

Производството на торовете Лактофол е уникално и Екофол АД притежава “ноу-хау” за него.

Производствената структура се състои от четири обособени технологични линии.Всяка от тях изисква много различни и специфични съоръжения и професионални  умения. Технологичното оборудване позволява производството на широка гама торове, с цел покриване търсенетона земеделското производство и на хоби- пазара. Оригиналната технология за производство на Лактофол прави продуктите уникални и напълно различни от
аналогичните конкуретни такива.

Растеж

Богата гама торове

С продуктовата си листа, която в настоящият момент наброява 34 модификации на торове за селското стопанство и 43 вида торове за декоративната растителност, дружеството заема основно място в пазара на листни торове и торове за цветя в България.

 

Ръст на пазарите

В акционерно дружество Екофол се цени перспективното и новаторско мислене и се полагат усилия за разработка на нови торове, отговарящи на потребностите на интензивното земеделие. Осъзната е отговорността за повишаване качеството на продуктите и установяване на взаимноизгодно партньорство с потребителите на торове. Всяка година се увеличава броя на клиентите на Екофол АД.

Екофол АД успешно изнася своята продукция в Турция, Мароко, Румъния, Белгия и Франция. Изпълнява се лицензно производство за водещата френска марка.“Вилморин“.

 

Ефективно управление

Организацията и управлението на дейността на ЕКОФОЛ АД отговарят на съвременните модели на управление и изискванията на международно признатите стандарти. Въведени са Система за управление на качеството ISO и Система за здравословни и безопасни условия на труд.

Екофол АД инвестира както в модернизация на технологичните и управленски процеси, така и в най- важния си актив- работещите във фирмата!