Logo_25

Честването на 25 годишнината на Лактофол включва разнообразни и интересни изяви,които чертаят пътя на фирма Екофол
„ТЕХНОЛОГИИ – ИНОВАЦИИ – РАСТЕЖ”:
  • Участие в международна конференция „Стрес при растенията и възможности за преодоляването му”- в доклад на водещи специалисти от АУ- Пловдив са отразени резултатите от успешните опити за преодоляване на стреса с помощта на Лактофол.
  • Официален старт на специализирания сайт www.lactofol.bg – полезна информация, новини, снимки ….
  • Среща на Лактофолци в гр. Търговище- посещение на фабриката и официално честване
  • 25 земеделски производители ще отправят своето послание до 25 студенти випуск 2011

 

Защо науката търси нови комплексообразуватели и как се е стигнало до създаването на българското изобретение ЛАКТОФОЛ?

 

Праговите дози на редица торове се определят от опасността от пригори, причинени от придружаващите съединения. Доказано е, че поради високата концентрация на самите комплексообразуватели, не е възможно при еднократно подхранване да се подават необходимите количества от дефицитните микроелементи. Това ограничава ефективността на листното торене.

Намирането на нови, облекчаващи процеса на усвояването на хранителните вещества хелатообразуватели и стабилизатори е в центъра на научните търсения.

В процеса на изследванията е доказано, че чрез прилагане на органични съединения се образуват комплекси на микроелементити, които подобряват тяхната водоразтворимост и улесняват приемането от листата.

 

Торовете Лактофол са българският принос в развитието на генерацията суспензионни торове за листно подхранване на растенията.

При тях, ролята на комплексообразувател играе млечната киселина, която е с микробиологичен произход. Микроелементите в торовете Лактофол са в са в много по- голямо количество, благодарение именно на уникалния комплексообразувател- млечната киселина.

Листните торове Лактофол са патентовани като състави и технология за формулиране на отделните модификации.

 

Продуктите от серията ЛАКТОФОЛ са създадени в резултат на задълбочени изследвания на фазовите изисквания на различните селскостопански култури към хранителни елементи.

Процесът на създаване на торовете Лактофол е дълъг и пряко свързан с науката и практиката. Над 40 научни колектива са работили по въпросите- в коя фаза, с каква доза и какви хранителни елементи да се подхрани точно определена култура, за да се повлияе максимално върху добива и качеството.