Специфично развитие на есенниците през есента на 2011 година

 

Летните жеги и сушата  забавиха поникването и развитието на  септемврийските посеви от пшеница и ечемик, а част от посевите са засяти  едва след първите есенни валежи.

 

В резултат на това: Растенията не се вкореняват правилно и не  формират оптимален брой братя. Няма условия и за нормална  яровизация. За подготовката на посевите за нормално презимуване остава много малко време.


Оптимизиране на храненето, залагане на повече продуктивни братя и увеличаване на студоустойчивостта е възможно чрез третиране със специализирания листен тор Лактифрост.

 

Есенното листно подхранване на зимните зърнени култури се извършва във фаза 3-4-ти лист (при формиране възел на братене) със специализиран листен тор, съдържащ макро- и микроелементи. Лактифрост е течен листен тор, който допълнително има качествата на прилепител и на биостимулатор.

 

Третирането може да стане самостоятелно или едновременно с внасянето на растително защитните препарати за контрол на житните плевели, или с прилагането на инсектициди за борба срещу неприятелите (житен бегач, хесенска муха и др.). Така се спестяват разходите за третирането. Дозата е от 800 мл до 1литър на дка.

 

Каква е ползата от листното хранене с макро и микроелементи във фазата „есенно братене”?

  • Гарантира се добро развитие на кореновата система
  • Това листно подхранване е ефективно средство за предотвратяване на „изтеглянето” при есенниците.
  • Запасяват се младите растения с достатъчно хранителни елементи и започва преработването им в запасни захари и протеини.
  • Дава се значително по- добър шанс на растенията да преодолеят ниските температатури, липсата на сняг или последиците от т.н. „снежно изтощаване на растенията”.
  • Осигурява се по- добро прилепване и транспорт на препарата (хер бицид или инсектицид)и с това се повишава неговата ефективност. Много по- малка ще бъде фитотоксичността и много по- добре ще се възстанови растението.

 

Обработката на семената с хранителен разтвор Лактисем и третирането на посева с Лактифрост- комплекс от макро и микроелементи преди зимата са извънредно полезни мероприятия. При значително занижени разходи се развиват  добре вкоренени, правилно братили  и закалени посеви с нормална гъстота. Тази модерна технология се прилага от много водещи производители в България.

 

Лактифрост подобрява усвояването на внесения в почвата Азот- измерването на азотното съдържание в листната маса , 7- 10 дни след приложение на Лактифрост, показва значително увеличение – 25-30 % в повече!

Това увеличено съдържание на азот не е внесено листно, защото в Лактифрост има много малко азот- основно се съдържат  МЕ.

Още по- интересен е резултата, че това повишено съдържание на Азот е запазено и до пролетта!

 Населено място  Дата на отчитане Азотно съдържание в Контролата(ppm NO3-N) Азотно съдържание в участъка с Лактисем(ppm NO3-N) Азотно съдържание в участъка с Лактисем и Лактифрост (ppm NO3-N)
Долна Оряховица 18.11.2010

430

520

580

Белоградец Март 2011

+ 200

Млада гвардия Март 2011

+ 180

Стара Загора 09.11.2011

380

580