ПШЕНИЦА – ЛИСТНОТО ТОРЕНЕ ПОДОБРЯВА НАРАСТВАНЕТО НА ЗЪРНОТО

Суха есен, късни дъждове, тежка зима, студена пролет, ново засушаване и горещина, но въпреки капризите на времето пшеницата изкласява и цъфти. Характерно за тази година е, че на много места посевите са с недостатъчно развита коренова система и листна маса,  а броят на продуктивните братя е силно редуциран. От друга страна, в почвата са внесени значителни количества минерални торове, които трябва да бъдат усвоени. Най-добро съдействие може да се постигне чрез листно подхранване с комплексни листни торове.

 

КАКВИ СА ОСНОВНИТЕ ПРОЦЕСИ, КОИТО ПРОТИЧАТ В ЕСЕННИЦИТЕ ПРЕЗ ТОЗИ ПЕРИОД ОТ РАЗВИТИЕТО ИМ?

В периода на братене – вретенене са протекли основните процеси на формиране на класовете и е приключила диференциацията на главната му ос. С това е определена неговата дължина,  формирани са конусите на нарастване на зачатъчните класчета. Процесът на нарастване на зърното за тези, вече развитите растения, е най- важен за формирането на добива. Наливането става за сметка на приетите от кореновата система хранителни вещества, на фотосинтезата на зелените части на растенията и на оттока на метаболити от вегетативната маса към класовете.

 

КАКВА Е РОЛЯТА НА ЛИСТНИЯ ТОР ЗА ЗАЛАГАНЕТО НА ПО- ВИСОК ДОБИВ?

Листното торене на пшеницата във фаза формиране на зърното спомага за повишаване на добива и подобряване на качеството. В голяма степен това е в резултат на засилване на синтетичните функции на плевите. Семето, след оплождането, е едно много нежно образувание, наподобяващо „изпълнена със сокове торбичка“. Развитието му се дължи на фотосинтезата на зелените органи на класа. Следват около 40 дни „наливане”. За оптималното му протичане е много важно физиологичното състояние на всички части на растението – активни корени, листа, флагов лист, стъбло и части на класа.

 

ИЗБОРЪТ НА ЛИСТЕН ТОР Е МНОГО ВАЖЕН

На пръв поглед е достатъчно той да съдържа азот, за да подпомага отлагането на белтъци. Най-старата земеделска практика е карбамид- оптималната доза чрез напрашване е около 8 кг/дка. Със същата цел се използва и амониева селитра. Ефективността от едностранните подхранвания е под въпрос, защото за приемането и включването в метаболизма на този азот са необходими микроелементи и значителни количества вода. Ето защо, като следваща стъпка в развитието на агротехнологията са създадени сложни комплексни листни торове. При тях с много по-ниски количества се постига по-добро въздействие върху добива и качеството на пшеницата.

 

СПЕЦИАЛИСТИТЕ СЪВЕТВАТ

Гарантирано повлияване на добива се постига с българските биоминерални торове Лактофол. Те съдържат макроелементи и пълен набор от всички необходими за стимулирането на развитието на класа микроелементи. Предимство е, че в състава им има биостимулатор и естествени пластични вещества, които спомагат за задържането на капката върху растителната повърхност. Така се подобрява и прилепването на препаратите при съвместно третиране.


Фаза „изкласяване“- листно торене със съчетание от течен азот и комплекс от микроелементи

Потребността на растенията от азот във фаза “изкласяване” е много голяма, а количеството му в почвата е практически изчерпано. Листно подадените микроелементи се усвояват много бързо и се включват директно в обмяната на веществата.

Изпитана схема е използването на азотен тор МАКС N (доза 500мл/дка), в съчетание със специализирания Лактофол- течен тор за пшеница и ечемик- 500мл/дка (или 300 мл от суспензията Лактофол О).

 

Фаза „цъфтеж“- балансиран състав от макро и микроелементи

За късното листно подхранване на пшеницата могат да се използуват суспензията Лактофол О в доза 400 – 500 мл/дка или Течен тор за пшеница и ечемик в доза 1 л/дка, които се внасят с наземна и летателна техника и минимален работен разтвор от 3л/дка.

 

ЗАЩО ТРЕТИРАНЕТО С ЛИСТЕН ТОР В ТЕЗИ КЪСНИ ФАЗИ ОКАЗВА ПОЛОЖИТЕЛНО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ДОБИВА?

Хранителните елементи активират обменните процеси и на принципа на задействана помпа се засилва усвояването им и от почвата. Така, въпреки относително недостатъчното развитие на корените, се активира приемането и оползотворяването на минералните торове.

Листният тор стимулира фотосинтезата в зелените части на класа. Повишава се физиологичната активност на флаговия лист, който до края на вегетацията запазва зеления си цвят и по-добър тургор. В резултат на това се задържа стареенето на формираната преди изкласяването вегетативна маса и се осигурява по-силен отток на асимилати към нарастващите репродуктивни органи. Много голямо значение за доброто развитие на културите имат съдържащите се в торовете Лактофол специални съставки (на базата на млечната киселина), които имат антивирусно действие, повишават имунната защита на растенията и намаляват риска от заболявания. Важно да се знае, че процесът на наливане на зърното е ограничен по време. Ето защо е необходимо листното торене да бъде проведено колкото е възможно по-близко до цъфтежа. През нормални години късното листно подхранване се прилага, като то се съвместява с третирането с инсектициди и фунгициди. Така се спестява разход на енергия и труд.

При прогнозите за реколта 2012, листното торене в процеса на формиране на зърното получава различна стойност. То се налага да бъде проведено дори и самостоятелно (при липса на нападение), защото е начин за подобряване на добива от пшеницата.