Пролетта на настоящата година поднесе допълнителни затруднения за растежа и развитието на малкото презимували посеви рапица.

Студена почва и непостоянно увеличаващи се дневни температури. Слани. Поставени при тези аномални условия на развитие рапичните растения  имат една цел – размножаването си. Саморегулаторно,  въпреки липсата на растеж, те минават във фаза цъфтеж и се стремят при всички обстоятелства да произведат няколко зрели семена. Но това тяхно поведение тотално  се разминава с целите на  отглеждащите ги земеделски производители.

 

ПЪРВИ ПРОБЛЕМ- ПРЕЗИМУВАЛАТА РАПИЦА Е С МАЛКО ЛИСТНА МАСА И СЛАБ КОРЕН

В много материали и дискусии в края на дългата зима специалистите на Екофол споделяха опасността от това  явление през настоящия сезон. Прогнозираше се, че недостатъчно порасналата рапица има опасност да изцъфти преждевременно.

Предложено бе и решение – специализирано листно подхранване с Лактофол О + 2 % В, което да стимулира растежа  на надземната маса и  развитието на корена. Това листно подхранване имаше за цел да се подпомогне растението-  да не прескача фази  на развитие без реализирано натрупване на вегетативна маса, тъй като нейното количество впоследствие определя формирането на добива. Много земеделски производители постигнаха добри резултати с това изпреварващо листно торене.

Напомняме за него, защото  сме убедени, че има пролетни посеви рапица във фаза начално развитие– без формирани разклонения и  бутони, при които това листно  торене ще подпомогне растежа.  Лактофол О + 2 % В  в доза 400 мл/дка  – до 7-10 дена след третирането видимо се подобрява растежа на рапичните посеви.

 

ВТОРИ ПРОБЛЕМ- НЕНАВРЕМЕНЕН ЦЪФТЕЖ!

Как  да помогнем на недостатъчно  порасналата, но вече цъфтяща рапица ?

Отговорът е-  листно подхранване със специализирания листен тор Лакотофол  Рапица. Препоръката е за колкото е възможно по-бързо изпръскване!

Лактофол Рапица съдържа в  макроколичество освен азот, фосфор,  калий, бор и две форми на сярата –  колоидна и оксидна, както и  пълен набор от микроелементи, биостимулатор и прилепител. Обогатеният на сяра и  бор течен тор  се  прилага в доза 1 л/дка .

 

Лактофол Рапица, приложен  във фаза “формиране на цветоносно стъбло” е  много важен за последващото й развитие:

  • Задоволява специфичните за  фазата потребности от сяра и микроелементи.
  • Стимулира стъблообразуването и  засилва  синтетичните процеси в нарастващите  разклонения.  Така спомага за формирането на изравнени  и   здрави растения с увеличена листна площ.
  • Много важно е, че за кратко време се получава еднаква дебелина и облистване на разклоненията и централното стъбло!  Това е един от  най- отличимите ефекти на лесноусвояемия комплекс  от хранителните елементи в Лактофол, който не може да се постигне чрез моноторене (пръскане с един елемент!)  или чрез прилагането на  чисто химико-синтетични листни торове.
  • Повишава хлорофилното съдържание, интензивността на фотосинтезата и тургора на растенията.
  • Подобрения физиологичен статус води до залагането и правилното формиране на повече бутони.

 

Лактофол рапица е смесим с  всички регистрирани хербициди, фунгициди и инсектициди,  като играе роля на прилепител и  засилва имунната система на  растенията. Колоидната сяра е не само храна, но има и фитосанитарен профилактичен ефект срещу гъбни заболявания.

Лактофол рапица може да се прилага и по време на цъфтеж,  като стимулира формирането на цвета и оплождането :

  • отлично смесим е са с новата генерация инсектициди, които не увреждат пчелните семейства;
  • комбинацията  от Лактофол и  инсектицид може да се прилага с ултрамалообемно пръскане;
  • микроелементите са в биологично-активна форма, привличат пчелите и подобряват оплождането.

Биоминералните торове Лактофол помагат на растенията да преодолеят стреса от неблагоприятните климатични условия, стимулират растежа и оползотворяването на внесените в почвата минерални торове и повишават добива от рапица.