ОЧАКВАНИЯ  И ГОТОВНОСТ ЗА ПРОЛЕТНАТА СЕИТБА ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

Третирането на семената за пролетниците с растежен стимулатор е много ефективен начин да се подобри старта на културата и да се направи той в по- малка степен зависим от стресовите условия.
Особено в регионите, в които по време на пролетните сеитби се очаква влагата да е недостатъчна, третирането на семената с хранителен разтвор е задължително. Лактисем подпомага привличането и използването на минималната почвена влага от поникващите семена.
В последните години често се практикува ранна сеитба на пролетниците. Почвените температури са ниски и това стресира културата- особено голяма е нуждата от подобряване на кълняемата енергия.
Късните сеитби също носят някои рискове и ускоряването на старта на културите е много важно.

Лактисем за слънчоглед
Съдържа хранителни елементи, специално подбрани за слънчоглед, биостимулатор и прилепител. Освен осигуряването на хранителни елементи, Лактисем подобрява разпределението на препаратите върху повърхността на семената и подобрява имунната система.

Ефектът е доказан – Лактисем за слънчоглед повишава кълняемата енергия и ускорява поникването. Гарантирано подобрява развитието на зародишното коренче и стимулира физиологичните процеси в котилидоните.

Защо Лактисем за слънчоглед е много полезен?

  •    Това, че Лактисем повишава  кълняемата енергия и ускорява поникването  е от особено значение за слънчогледа, защото за разлика от  царевицата и другите житни, семената му не могат продължително да издържат в почвата и много по-лесно се увреждат.
  •  Действието е видимо и след поникването- Лактисем подобрява  развитието на зародишното коренче и подпомага физиологичните процеси в котиледоните.

Лактисем за царевица
Съдържа хранителни елементи, специално подбрани за царевица, биостимулатор и прилепител.
Лактисем  за царевица е смесим с използуваните за обеззаразяването на семената фунгициди и инсектициди, като приложението му не изисква промяна в работния разтвор. Нанесените на повърхността на семената  макро- и микроелементи се усвояват без разход на енергия  от зародишните органи и ускоряват развитието на коренчето и първите листа. Подобрява се приемането на хранителни вещества както от разграждащия се ендосперм, така и от околокореновата зона на поникващите растения.
Защо Лактисем за царевица е много полезен?

  •  7-8 дена след сеитбата, при наличие на минимална влага,  посевът  се развива равномерно, младите растения са добре вкоренени и имат две до  три зелени  листчета.
  • Повишава се ефективността на използване на почвената влага.

Какви са опасностите от използването  на хранителни разтвори за обработка на семена, които не са предназначени точно за тези култури и не са изпитани?
1.    Ако в състава няма биостимулатор и няма прилепител- това не дава имунна защита на растенията и не позволява  равномерно разпределение на хранителните елементи по повърхността на семената.
2.    Предозирането на продукт, който съдържа ЕДТА (това е обичайно за много от съставите),  може да увреди развитието на зародишните органи. Предозирането на Лактисем води само засилване на ефекта! Това е много важно за практиката, тъй като равномерното разпределение по семената често е невъзможно. А да не говорим за случаите, когато със 50-100 мл трябва да се покрият 100 кг семена!
3.    При лактатните комплекси на микроелементите е доказано, че се увеличава кореновото излъчване и се подпомага допълнителното приемане на хранителни елементи от почвата с по-нисък разход на енергия, но за изцяло минераните торове това не е вярно!
4.    При използването на Лактисем заедно с инсектициди и фунгициди е много важно да се знае, че може и да не се слага вода в работния разтвор!

Земеделските производители често задават въпроса: „Ще внасям тор със сеялката- в такъв случай трябва ли да ползвам Лактисем за семената?”
ОТГОВОР: Лактисем се нанася пряко на семената и осигурява поникването на всяко от тях. Докато при разпределянето на 2-3 кг гранули на декар, вероятността до всяко семе да попадне гранула, която добре да се разтвори, за да може да освободи хранителните елементи е много малка.