Използва се специализиран състав на торовете Лактофол, съдържащ макроелементи (Азот, Фосфор, Калий), микроелементи (Бор- 2%, Мо, Cu, Fe, Mn, SO3, Zn), биостимулатори и прилепител. Лактофол активира фотосинтезата и обмяната на веществата, подобрява усвояването на хранителни елементи от почвата и стимулира развитието на рапицата.

Изключително много земеделски производители през 2010 година оцениха ролята на листния тор Лактофол за стимулиране на изостанала, увредена или неизравнена рапица. Някои от примерите за „спасена рапица” са показани по-долу.

 

Стимулиране на изостанала рапица

с. Славеево, 3 ноември 2010г.

с. Славеево, 3 ноември 2010г. Развитие на растенията- фаза първа двойка същински листа, нормална гъстота, но с висока опасност да не достигнат в растежа оптимална за презимуването фаза. Третиране с Лактофол О с 2% Бор.

с. Славеево, 16 ноември 2010 г.

с. Славеево, 16 ноември 2010 г. Развитие на 5-6 същински листа. Наблюдава се добре гарниран и ускорено развит посев с гъстота 40 растения на кв.м. Изключително добро изравняване на растенията.

 

Стимулиране развитието на рапица

И двете снимки са направени на 22 Ноември 2010 г. Очевидно е по-доброто развитие на растенията, третирани и с Лактофол!

с. Трапоклово, 22 Ноември 2010 г.

с. Трапоклово, 22 Ноември 2010 г. – kонтрола, третирана на 26.10.2010 само с инсектицид.

с. Трапоклово, 22 Ноември 2010 г.

с. Трапоклово, 22 Ноември 2010 г. – растенията са третирани също на 26.10.2010, но с комбинация от Лактофол О (300 мл/дка) и инсектицид.

 

 

Нагледно доказателство за действието на Лактофол!

Нагледно доказателство за действието на Лактофол! В землището на с. Къпиново (Добричко) през есента на 2010 е направен опит- стимулиран е само участък от 40 дка рапица, а околната рапица не е третирана с Лактофол. През пролетта на 2011 година- нетретираната с Лактофол рапица е разорана и на нейно място са засяти пролентици! Само участъкът, стимулиран с Лактофол е презимувал успешно и има добро развитие през пролетта!