ЛАКТОФОЛ ГАРАНТИРА ДОБРО ПРОЛЕТНО РАЗВИТИЕ НА РАПИЦАТА

През пролетта рапицата има засилена нужда от азот, фосфор и калий, сяра и микроелементи. Вегетацията започва при първите положителни дневни температури. Почвата е студена и усвояването на внесените в почвата минерални торове е затруднено. Листното подхранване с биоминералните торове Лактофол подпомага растежа и развитието на рапицата и активира кореновото хранене. Благодарение на това, растенията формират по-голям брой разклонения, което води и до увеличаване на продукцията.

Да не забравяме и още един факт! Най-ниско съдържание на сяра в почвата се наблюдава при възобновяване на вегетацията на рапицата. Напролет, дори в почвата да има сяра, тя се явява в дефицит поради резките промени на температурата.

Годината дава надежди да е по-благоприятна, поне там, където рапицата поникна през есента! Но картината след презимуването е пъстра. Късните валежи и нехарактерните за сезона топли периоди доведоха на места до късно поникване и неравномерно развитие на рапицата. А на някои места отново сме свидетели и на изтегляне през пролетта? Преовлажняването в много региони на Южна България пък е причина за асфикция на корените и блокиране на почвеното хранене.

 

Своевременното третиране на посевите с Лактофол О + 2%В помага да се отстранят тези аномалии и намалява стреса от презимуването. Ефектът е видим след 7-10 дни!

При рапични посеви, които са достигнали оптимално развитие през есента и са преминали зимата без видими увреждания, препоръчваме листно подхранване със специализираната за тази фаза модификация. Лактофол Рапица е най-доброто средство за стимулиране на стъблообразуването – активира обменните процеси в младите растения и подобрява усвояването на хранителни вещества от почвата. Рапицата подобрява развитието си и формира необходимите за получаването на висок добив разклонения.

Лактофол Рапица съдържа в макроколичество азот, фосфор, калий, бор и две форми на сярата (колоидна и оксидна), пълен набор от хелатизирани микроелементи и физиологично активни вещества. Специализираният продукт Лактофол Рапица, доставя сярата, която не е внесена в почвата, осигурява необходимите хранителни елементи за стимулиране процесите на растеж и развитие и има и превантивно фунгицидно действие. Обогатеният със сяра и бор течен тор се прилага през пролетта, след почвеното азотно подхранване, в доза 1л/дка.

Лактофол Рапица може да се съчетава с приложението на вегетационни хербициди, инсектициди и фунгициди, като играе и ролята на прилепител за препаратите. Този факт е показан в практиката, в демоопитите и в научни звена.

 

Какви мероприятия се канят да прилагат земеделците- има ли вредители, плевели….Ще третират ли скоро с фунгицид- какви са нагласите? Ето наблюденията на консултатите на Екофол АД за различните региони на България.

Южна България:

Вяра Георгиева (Пловдив, Стара Загора, Бургас, Харманли, Хасково)

 

Вече са започнали да поникват лайка, лепка и другите широколистни плевели. Като болест се наблюдава фома. На отделни блокове има и рапична бълха. Но няма все още масово нападение. В успешно презимувалите рапици, клиентите имат притеснения за широколистните плевели, тъй като там вече не могат да влязат с хербицид за широколистни. С фунгицид все още не мислят да влизат, защото според тях заболяването все още не застрашава продукцията. За инфекция е все още рано да се влиза. Трябва да се следи ПИВ.

В цяла Южна България е много мокро, мероприятието почвено торене все още навсякъде не е завършено и затова и листното пръскане ще се осъществи на по-късен етап.

Валентина Мантарева (Ямбол)

При някои има житни плевели, ще пръскат с противожитен хербицид. Тъй като е топло има вредители (бълха) и ще пръскат с инсектицид. Някои ще ги внесат комбинирано с Лактофол О+2%В или Биоминерален течен тор. Но ще има и още едно пръскане с инсектицид, за цветояд. Тогава повечето планират да сложат Лактофол Рапица. Почти няма земеделци, които на този етап да мислят да слагат фунгицид.

Линчо Енджов (Пазарджик, Раковски, Ихтиман, Елин Пелин)

Предстои да се влиза за плевели, заедно с това може да се внесе и фунгицид. Все още е рано за пръскане с инсектицид.

Там, където рапицата се нуждае от стимулиране ще се внася и листен тор. Там, където рапицата е стимулирана през есента е в добро състояние и ще се прилага листен тор Лактофол Рапица във фаза стрелкуване.

Северна България

Милена Петрова (Добрич)

Със сигурност ще се прилага противожитен хербицид при рапиците, които са в по-малките фази. При тези с по-напреднали фази ще се ползват инсектицид и растежен регулатор –фунгицид.

 

Станчо Станчев (Бяла, Търново, Свищов, Павликени)

В момента не се наблюдава Фома, масово ще се ползват инсектициди срещу рапичен скритохоботник, заедно с Лактофол Рапица.

 

Стоян Иванов (Търговище, Попово, Шумен)

Повечето от фермерите включват заедно с първото третиране хербицид и фунгицид, а част от фермерите замислят и второ третиране с фунгицид.

 

Васил Василев (Плевен, Бяла Слатина, Кнежа)

Вредители все още няма. Първото мероприятие ще бъде с хербицид, има много самосевки. Задължително с хербицида ще приложат и листен тор.

 

Маргарита Петкова (Плевен, Левски, Ловеч)

Нагласите на повечето земеделци са да работят най-малко разход на декар, т.к са развалили голяма част от площите и не искат да дават повече пари за рапица.

 

Маргарита Костова (Видин, Враца, Монтана, Лом)

Първото мероприятие, което ще предприемат земеделците, ако не разорат рапицата, е внасяне на противожитни хербициди – много е голяма самосевката от пшеница в полетата и е важно да напръскат преди да брати. При някои има нападение от земни бълхи и ще добавят инсектицид. Засега болести не са констатирани.