Есента на 2011 не е благоприятна за развитието на болшинството от рапичните посеви.

Предлагаме Ви два варианта за листно подхранване, в зависимост от конкретните факти:

  1. При изостанала в развитието рапица:


  1. При наличие на листна маса, но и неблагоприятни условия.

При растенията, които са 4-5 лист и особено, ако са на по-плътни почви може да се получи следното:

  • Растенията са  развили корен, който да приемем, че съответства на надземната част, т.е. дълъг е поне 15 см.
  • Валежите са студени, а даже и снежни.
  • През денонощието има голяма температурна амплитуда – 5-6 часа около 15- 20°С, но през останалото денонощие температурата е доста по-ниска.

Горните десетина сантиметра почва се позатоплят, но в дълбочина – едва ли!

Така коренът ще е провокиран да развива относително повърхностни разклонения, които при сух студ много лесно могат да бъдат увредени. Затова, а не заради прекаленото развитие на листна маса ще е правилно да се приложи Цинак.

Препоръката е да се проверяват растенията и да се пръска с Цинак. Тя и надземната маса ще тръгне бързо, но тези обстоятелства за корените са много по-опасни. А и на корените им трябва по-дълго време за растеж. Затова- препоръчваме незабавно пръскане с Цинак.