antistress1

Намирането на най- доброто решение за хранене на растенията и за преодоляване на проблемите изисква специално внимание – и нашето, и вашето.

Партньорството ни задължава да бъдем винаги в крак с модерните земеделски практики, да консултираме по специфични проблеми на храненето и да пазим грижливо интереса на нашите клиенти!

Едно от направленията за използването на Лактофол е лечебното листно торене. То има за цел отстраняване на дефицити и възстановяване след смущения от различни видове стрес. Лактофол е доказал своя лечебен ефект!

Натрупаният дългогодишен опит доведе до основаването на КЛУБ АНТИСТРЕС.

 Това ново начинание е възможно, защото работим с отговорни, перспективни и модерно мислещи стопани, помагаме си, приятели сме и имаме обща цел: ден след ден и стъпка по стъпка ЗАЕДНО, ДА ВЪРВИМ НАПРЕД! Клуб Антистрес е нова крачка във вярната посока.

 

Целта на този клуб е:

Да обедини усилията на специалистите в областта на храненето- от страна Екофол, на земеделските стопани и на науката в борбата с факторите, които стесират културите и оказват негативно влияние върху развитието им.

Всички негови членове ще получават редовно бюлетин с актуална информация.

 

Tonev

 

Първата грамота за почетно членство в Клуб Антистрес

бе връчена на проф.д-р Тоньо Тонев.

Специалист, съчетаващ изключително професионално научните знания

и изследвания с практическото им приложение.

 

 

 

 

 

Varbanov

 

 

Първата грамота за членство в Клуб Антистрес

бе връчена на Николай Върбанов,

Долна Оряховица, фирма Универсал НВГ.

 

 

 

Клубът вече е факт, факт е и брой 1.

AS_buletin_1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Темите в броя:

  1. ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК – Състояние на посевите към 25 февруари
  2. РАПИЦА – Състояние на посевите към 25 февруари
  3. Какво бе направено на много места в страната през есента, за да влязат пшениците, ечемика и рапицата по-укрепнали и с по-добре развита коренова система в зимния сезон?
  4. Препоръки за подобряване развитието на пшеницата и ечемика- при забавен растеж и братене на посевите и при изсъхване на листата и техните връхчета
  5. Препоръки за подобряване развитието на рапицата при критично намаляване на броя на растенията и при хранителни дефицити, причинени от затрудненото кореново хранене.
  6. Споделен опит –  ВЪЗСТАНОВЕНО С ПОМОЩТА НА ЛАКТОФОЛ
  7. ОЧАКВАНИ СТРЕСОВИ СИТУАЦИИ ПРЕЗ ПРОЛЕТТА И БОРБАТА С ТЯХ

А) Сланата като стресов фактор

Б) Третиране на пшеница с хербициди и опасност от отвяването им към рапицата.

 

Примерите и снимките в този бюлетин са резултат от дългогодишната работа с биоминералните торове Лактофол и помощта, която те са оказали за доброто развитие на растенията. Тези примери нямат за цел да показват или коментират положителните качества от употребата на хербицидите, а само да посочат път за намаляване на уврежданията в случай на неправилна употреба или последействие  след  екстремни климатични условия.

 ИЗВЕДЕНИ ОПИТИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ

  1. Смесимост на Лактофол с пестициди- Проф.д-р Тоньо Тонев
  2. Лактофол като АНТИДОТ – Проф.д-р Г.Сенгалевич