Изглед на цял екран

МИКРОЕЛЕМЕНТИТЕ в ЛАКТОФОЛ привличат пчелите,подобрява  се оплождането и се формират повече и по-добре изхранени  семена в питите.

При ТРЕТИРАНЕТО с ЛАКТОФОЛ могат да се направят икономии от вода и гориво.Няма опасност от пригори и това се дължи на уникалния хелатизиращ елемент- млечната киселина.

ЛИСТНОТО ПОДХРАНВАНЕ с ЛАКТОФОЛ във фаза бутонизация удължава живота на зелената вегетативна маса,подпомага правилното формиране на бутона и по-доброто развитие на цветните органи.Това осигурява дружно изцъфтяване на посева.

ЛИСТНИЯТ  ТОР ЛАКТОФОЛ активира кореновата система за допълнително приемане на трудно усвоими хранителни елементи от почвата.Повишава се интензивността на синтез на мастни киселини.