Slide background
Slide background
Slide background

Иновации от Екофол 2016

helasol макс

Комплексни торове с гарантирано действие

Продуктите от серията ЛАКТОФОЛ са създадени в резултат на задълбочени изследвания на фазовите изисквания на различните селскостопански култури към хранителни елементи.

ЛАКТОФОЛ са комплексни, биоминерални и екологичночисти торове, които осигуряват балансирано хранене на растенията и играят ролята на стимулатори от биологичен произход! Те съдържат лесноусвоими макро- и микро-елементи, които активират процесите на обмяна на веществата, стимулират кореновата система и засилват фотосинтезата.

Листни торове, утвърдени в селскостопанската практика

  • Повишават добивите и подобряват качеството на растениевъдната продукция
  • Съдържат макро- и микро- елементи в лесноусвоима от растенията форма
  • Активират функциите на кореновата система и спомагат за по-интензивното използване и приемане на хранителни вещества от почвата.
  • Подпомагат успешното преодоляване на неблагоприятните условия

Изпитани и регистрирани торове

Най-ценното за продуктите от серията Лактофол е , че те са съобразени с българските условия и специфика на работа.Тяхно незаменимо предимство е съчетаването в едно качествата на листен тор, с макро-и микро-елементи, биостимулатор и прилепител!

 

Изпитания, проведени с Лактофол

Изпитания, проведени с Лактофол